Maatschappelijk betrokkenheid

- Live bijwonen van gemeenteraads vergaderingen
- Live volgen lokale verenigingsleven (sport...)