Kerkelijke betrokkenheid

- Virtueel bijwonen van live mis
- Terugkijken van missen
Het terugkijken van missen
kan 24 uur per dag