- Socialisering
- Kerkelijke betrokkenheid
- Maatschappelijke betrokkenheid
- 24/7 oproepbare (medische) hulp
- 24/7 beveiliging (deurportier, inbraak, overval, ongewenst  
  bezoek)
Doelstelling Pecci :
- 24/7  is de naam voor 24 uur per dag en 7 dagen in de week
          bewaking en beveiliging